VERSLAG GEOLOGISCH SHORT COURSE (GOLDMINING)

Inleiding: De afgelopen drie dagen hebben meer dan 100 mensen deelgenomen aan “Orogenic Gold” Seminar. Deze is georganiseerd door Vereniging van Geologen en Mijnbouwkundigen in Suriname (Voorzitter Clyde Griffith), met NV Grassalco als hoofd-sponsor. Onder de 100 mensen waren er geologen, mijnbouw-kundigen, ADEK Studenten en docenten, IBW Studenten en docenten, maar ook Representatives van de…

Details

Haal je HAVO diploma in één jaar

Alpha Beta Vrije Atheneum (HAVO / VWO – Particulier) Haal je HAVO diploma in één jaar (Toelating HAVO-klas 5: MULO-diploma vereist) en je VWO diploma in één jaar na HAVO (Toelating VWO-klas 6: vereist HAVO-diploma óf bevorderd van klas 5 naar 6 VWO) Het Alpha Beta Vrije Atheneum stelt je in de gelegenheid je HAVO…

Details

University of Applied Sciences

In het bezit van een VWO, IMEO, HAVO, NATIN of ander gelijkwaardig diploma? Voor een volgende stap in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling kunt u op dinsdag 1 oktober 2013 starten met één van de hoogwaardige en praktijkgerichte Bachelor-opleidingen: Accountancy Financieel Management Marketing Management International Tourism Management Human Resource Management Rechtsgeleerdheid (Law) Bedrijfskunde & Informatica…

Details

Uitgangspunten voor een resultaatgericht programma

A. de managementopleidingen aan het IBW dienen een solide basis tehebben, die tot uitdrukking komt in bedrijfswetenschappelijke theorie, methodologie en toegepaste praktische kennis B. de opleidingen dienen in sterke mate praktijkgericht en probleemgericht te zijn, waarbij onderzoek, diverse vormen van bedrijfspractica en dienstverlening de wegen bij uitstek zijn via welke de gewenste resultaten worden bereikt.…

Details

Opleidingscommissie

Studenten kunnen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De opleiding vindt het belangrijk dat de studenten inspraakmogelijkhedén hebben. De opleiding heeft daarom een opleidingscommissie ingesteld om studenten te betrekken bij de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit hun positie kunnen zij namelijk heel wezenlijk standpunten naar voren brengen. De opleidingscommissie…

Details

Algemeen doel van de opleiding

De IBW managementopleidingen hebben als algemeen doel het vormen van kader op hoger beroepsniveau dat in staat is om uiteenlopende sectoren en op verschillende niveaus op een praktische wijze leiding te geven aan de bedrijfsvoering in de praktijk van een onderneming.