Waarom IBW?

Bij ons ligt de nadruk op kennis en vaardigheden waar je in de praktijk wat mee kunt. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop.

De opleiding onderscheidt zich door vanuit maatschappelijke fenomenen naar het recht te kijken. Je wordt opgeleid tot een praktijk-jurist die in staat is om ontwikkelingen binnen het recht kritisch te benaderen. In relatief kleine groepen verwerf je een sterke, brede basis.

Een diploma van de IBW University, is één van de sterkere diploma’s op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden van het IBW vinden vaak vóór het afstuderen een goede baan. IBW afgestudeerden komen terecht in interessante functies zoals bedrijfsjurist, juridisch adviseur of beleidsmedewerker in een bedrijf of op een Ministerie.

In het kort

Recht en onrecht kom je overal in de samenleving tegen. De opleiding Rechtsgeleerdheid (Law) leert je hierover een gedegen oordeel te vormen. Je leert het recht wetenschappelijk te bestuderen, maar ook hoe je het in de praktijk kunt toepassen. Om juridische problemen op te lossen heb je namelijk niet alleen de wet nodig, maar ook bepaalde vaardigheden. Hoofdzaken van bijzaken scheiden bijvoorbeeld. Analyses maken. Juridische teksten schrijven. Pleiten. En je moet weten hoe je omgaat met rechterlijke uitspraken.

Als je je bezighoudt met het recht duik je midden in de problemen van de maatschappij. Die vind je overal. In relaties tussen burgers: bijvoorbeeld bij familieproblemen. In de relatie tussen burgers en de overheid: zoals bij criminaliteit. In het bedrijfsleven: bijvoorbeeld bij fraude. En tussen landen: denk maar aan bescherming van mensenrechten bij conflicten. Met het handhaven van de wet op deze gebieden ben je er nog niet. De vraag is steeds: is recht handhaven ook recht doen? Deze afweging is altijd anders. Dat is de uitdaging van Rechtsgeleerdheid.

“Met Rechtsgeleerdheid kun je alle kanten op én het recht is actueel: er gaat geen dag voorbij of je komt in de media iets tegen dat je kunt relateren aan je studie. Door de kleinschalige werkgroepen leer je snel mensen kennen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar verwerf je een brede basiskennis op het gebied van Strafrecht, Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht.

Je leert het recht op slimme wijze in te zetten en de wisselwerking van het recht met actueel maatschappelijke problemen in onze samenleving kritisch te analyseren.

Je maakt kennis met Europese- en Romeinse Rechtsgeschiedenis, American-, English- and Caricom Law.

Het tweede jaar (Associate)

In het tweede jaar gaan we dieper in op de stof uit het eerste jaar en kunnen nieuwe juridische vakken aan het vakkenpakket worden toegevoegd.

De specialisatie reikt verder dan de nationale grenzen: je maakt kennis met Internationaal Recht en leert de vergelijking te maken met andere, buitenlandse rechtsstelsels die het rechtssysteem in Suriname beïnvloeden.

Het derde jaar (B-3)

Je bestudeert het recht vanuit andere disciplines, zoals filosofie en sociologie en psychologie. Het vakkenpakket heeft dan ook een multidisciplinair karakter.

Het vierde jaar

In het vierde bachelorjaar wordt je studie afgerond met een stageopdracht en je scriptie.

Studieprogramma Bachelor Law “Business & Law (Rechtsgeleerdheid)”

Eerste bachelorjaar (B1)
Inleiding in de rechtswetenschappen
Beginselen staatsrecht
Beginselen strafrecht
Inleiding goederenrecht
Beginselen bestuursrecht
Encyclopedie der rechtswetenschap I
Inleiding verbintenissenrecht
Beginselen Europees recht* /
English American & Caricom Law*
Romeinse Rechtsgeschiedenis
Juridische vaardigheden

Tweede bachelorjaar (B2)
Materieel strafrecht
Volkenrecht
Contractenrecht en goederenrecht
Staatsrecht
Rechtzoeken
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Inleiding criminologie
Formeel strafrecht
Bestuursrecht
Sociaal recht

Derde bachelorjaar verplichte vakken (B3)
Minor  in de eerste helft van het derde jaar
Burgerlijk procesrecht en insolventierecht
Personen en familierecht
Encyclopedie der rechtswetenschap II
Rechtsvergelijking
Pleitoefening
Stage
Bachelor scriptie

Eerste jaar Bachelor Law

VWO-afgestudeerden (VWO-diploma) beginnen m.i.v. het collegejaar 2019/2020 afhankelijk van het aantal behaalde voldoendes op de eindcijferlijst (cijfer 6 of meer) met maximaal 42 credits voor het propedeuse gedeelte. Voor ieder behaalde voldoende mogen deze studenten 6 studiepunten voor het propedeuse getuigschrift inbrengen. De duur van de studie is voor deze studenten gesteld op 3 jaar nominaal. Het propedeuse-getuigschrift kan pas aangevraagd worden indien 60 credits aan IBW-tentamens zijn behaald. Minimaal te behalen studiepunten voor het Bachelor-diploma is 240.
Alle andere afgestudeerden (niet-VWO-ers) krijgen m.i.v. collegejaar 2019/2020 een aangepast algemeen basis HBO-programma in het eerste jaar aangeboden, waaruit men kan kiezen. Het maximaal aantal te behalen studiepunten is ook voor deze studenten 60 credits per jaar

Deze studenten kunnen 7 vakken kiezen voor elk 6.0 credits elk bij het behalen van dat vak:

Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde I, Economie I, Economie II, Sociologie.

Naast de gekozen 7 vakken worden nog twee Propedeuse-vakken gegeven worden uit de gekozen hoofdrichting, tot maximaal 18.0 credits per jaar. Totaal te behalen credits per jaar is 60.0.

De leermiddelen

Het bedrag voor leermiddelen is in het inschrijfgeld opgenomen.

COLLEGEGELD

Inschrijfgeld: € 440, — per jaar.
Collegegeld: € 1710, — per jaar (12 maanden vooruit) of:
€ 900, — per halfjaar (6 maanden vooruit). Te betalen in 2 termijnen.
€ 650, — per kwartaal (3 maanden vooruit). Te betalen in 3 termijnen.

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!!

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Toelatingseisen

Een VWO diploma is voor toelating vereist.
Mocht je niet worden toegelaten, dan zal de studievoorlichter van het IBW aangeven welk intern schakelexamen je het beste kunt halen om wel aan de eisen te voldoen.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Het minimale aantal te behalen studiepunten per jaar is gesteld op 30 credits. Indien dit aantal aan het einde van het collegejaar niet is behaald, zal afhankelijk van de omstandigheden en redenen, aan de student geadviseerd worden de opleiding te verlaten.

Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Bachelor Law”, indien na het behalen van het Propedeuse Getuigschrift, tenminste 60 studiepunten, (samen 120 creditpoints) in de hoofdfase van het tweede studiejaar, zijn behaald.

Vrijstellingsmogelijkheden

Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van reeds behaalde Bachelor of hogere diploma’s aan erkende hogescholen of universiteiten.
Vrijstellingen dienen separaat aangevraagd te worden.
Studeer in je eigen tempo.

Het programma is gebasseerd op een dagopleiding van twee jaar. Avondstudenten moeten rekenen op een uitloop van één jaar. Dus een driejarige avondopleiding.

Dagstudenten moeten rekenen op drie tot vier collegedagen in de week, de zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur meegerekend.
Je moet rekenen op drie college avonden in de week, twee dagen waarop de colleges worden behandeld, en één dag in de week voor practica in de Informatie Technologie.
De middagcolleges duren van 16.30 tot 18.00 uur.
De avondcolleges duren van 18.00 uur tot 21.15 uur.
(Pauze van 19.30 -19.45 uur).

Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby’s.

Persoonlijke begeleiding

Dankzij de persoonlijke begeleiding van deskundige docenten sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Direct contact met studiegenoten

Alle ibw-studenten kunnen direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Bel dan vrijblijvend met onze studie-adviseur. Of loop even langs aan de:
Grote Combéweg 19, Paramaribo, Suriname (S.A).
Telefoon: 520825 – 8555417 – 8770488 – 8542868 – 471351.