In het kort

Dagelijks vinden er in veel bedrijven, groot en klein, vele transacties plaats.
Aan grote transacties gaan vaak diepgaande financiële afwegingen en uitgebreide onderzoeken vooraf.

Bedrijfseconomen spelen hierin een belangrijke rol.

Hun financiële inzicht en administratieve kennis geven een betrouwbare basis voor het nemen van beslissingen op managementniveau.
De bedrijfseconoom zorgt voor de juiste cijfers en gegevens en legt zo het economische fundament voor de strategie van een onderneming. Met de juiste opleiding heb je gigantisch veel mogelijkheden en kansen op een goede baan, want geen enkele organisatie kan zonder goede bedrijfseconomen.
Deze bereidt je voor op een functie als bijvoorbeeld hoofd administratie, financieel medewerker, assistent accountant, enzovoort.

Doel van de opleiding

Inzicht verkrijgen in de beheersing van alle financiële en bedrijfsprocessen en de onderlinge relaties hiertussen, zodat ee optimale synergie voor de organisatie wordt verkregen.

Doelgroep

Degenen die een functie als financial manager ambiëren in het bedrijfsleven.

Duur: Het programma is gebaseerd op een VWO-vooropleiding (diploma), die (dat) 3 jaar duurt.
HAVO- en andere MBO-studenten, moeten rekenen op een studieduur van 4 jaar.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het eerste jaar (propedeuse)

In het eerste jaar leer je de grondbeginselen van bedrijfsadministratie, belastingrecht, bedrijfseconomie en statistiek.Ook komen de ICT vakken zoals Word, Excel, Access en Powerpoint evenals het vak Computer Boekhouden (Exact / AccountView) aan de orde. Daarnaast worden de vakken Management & Organisatie en Marketing op een levendige wijze behandeld.

Het tweede jaar

In het tweede jaar gaan we dieper in op de stof uit het eerste jaar en worden andere vakken aan het vakkenpakket toegevoegd. U krijgt de gelegenheid om zelf uw vakkenpakket samen te stellen. Met het behalen van nog eens 60 creditpoints naar keuze, komt u in het bezit van het diploma. Het totaal te behalen studiepunten is dus 120. Keuze uit de vakken van het tweede en hogere studiejaren (hoofdfase) is alleen mogelijk, indien deze vakken in het tweede jaar worden aangeboden.

Module / Propedeusefase Credits
Inleiding Bedrijfsadministratie (Ondernemingsvormen) 11
Inleiding Bedrijfsadministratie (Fabricage boekhouden & Financiële Administratie) 11
Inleiding Kosten- en Opbrengsten 11
Inleiding Financiering 10
Inleiding Belastingwetgeving 11
Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening10
Financiële Rekenkunde9
Wiskunde met Excel 1 9
Inleiding Bedrijfsstatistiek9
Inleiding Research6
Maximale verplichte score in de Propedeusefase60
Module / Hoofdfase Credits
Jaarrekening 14
Fiscale jaarrekening 8
Geconsolideerde Jaarrekening 10
Cost- & management Accounting 10
Finance & Riskmanagement12
Algemene Economie 9
Inleiding in de rechtswetenschappen 6
Inleiding goederenrecht6
Inleiding verbintenissenrecht6
Inleiding Contracten- en goederenrecht6
Inleiding vennootschaps- en rechtspersonenrecht6
Arbeidsrecht6
Accounting Information Systems 14
Fiscale Aspecten van de Onderneming 9
Internal Auditing 7
Methoden & Technieken van Onderzoek (incl. SPSS) 9
Corporate Governance 3
Minor Accountancy:
Audit & Assurance 8
Fiscale Advisering 10
Levensverzekeringswiskunde3
Minor Controlling:
Management Control 12
Treasury Management 8
Wiskunde met Excel 2 9
Stochastiek (Wiskundige statistiek)9
Wetenschapsfilosofie6
Afstudeerfase
Stage / reflectieverslag 9
Afstudeeropdracht / scriptie9
Maximale verplichte score Bachelor Bedrijfseconomie / Accountancy240

Eerste jaar Bachelor Financial Management

VWO-afgestudeerden (VWO-diploma) beginnen m.i.v. het collegejaar 2019/2020 afhankelijk van het aantal behaalde voldoendes op de eindcijferlijst (cijfer 6 of meer) met maximaal 42 credits voor het propedeuse gedeelte. Voor ieder behaalde voldoende mogen deze studenten 6 studiepunten voor het propedeuse getuigschrift inbrengen. De duur van de studie is voor deze studenten gesteld op 3 jaar nominaal. Het propedeuse-getuigschrift kan pas aangevraagd worden indien 60 credits aan IBW-tentamens zijn behaald. Minimaal te behalen studiepunten voor het Bachelor-diploma is 240.

Alle andere afgestudeerden (niet-VWO-ers) krijgen m.i.v. collegejaar 2019/2020 een aangepast algemeen basis HBO-programma in het eerste jaar aangeboden, waaruit men kan kiezen. Het maximaal aantal te behalen studiepunten is ook voor deze studenten 60 credits per jaar

Deze studenten kunnen 7 vakken kiezen voor elk 6.0 credits elk bij het behalen van dat vak:

Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde I, Economie I, Economie II, Sociologie.

Naast de gekozen 7 vakken worden nog twee Propedeuse-vakken gegeven worden uit de gekozen hoofdrichting, tot maximaal 18.0 credits per jaar. Totaal te behalen credits per jaar is 60.0.

COLLEGEGELD

Inschrijfgeld: € 440, — per jaar.
Collegegeld: € 1710, — per jaar (12 maanden vooruit) of:
€ 900, — per halfjaar (6 maanden vooruit). Te betalen in 2 termijnen.
€ 650, — per kwartaal (3 maanden vooruit). Te betalen in 3 termijnen.

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!!

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Toelatingseisen

Een HAVO-,VWO- of IMEO-diploma is voor toelating vereist.
Mocht je niet worden toegelaten, dan zal de studievoorlichter van het ibw aangeven welke interne diploma’s je het beste kunt halen om wel aan de eisen te voldoen.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Een kandidaat is geslaagd voor het diploma

“Associate Financial Management”, indien na het behalen van het Propedeuse Getuigschrift, tenminste 60 (studiepunten, samen 120 creditpoints) in de hoofdfase van het tweede en derde studiejaar zijn behaald.

Vrijstellingsmogelijkheden

– Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van reeds behaalde Bachelor of hogere diploma’s aan erkende hogescholen of universiteiten.
– Vrijstellingen dienen separaat aangevraagd te worden.

Studeer in je eigen tempo

De middag/avondcolleges duren van 16.30 uur tot 21.15 uur.
(Pauze van 19.30 -19.45 uur).

Persoonlijke begeleiding

Dankzij de persoonlijke begeleiding van deskundige docenten sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Direct contact met studiegenoten

Alle ibw-studenten kunnen direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Bel dan vrijblijvend met onze studie-adviseurs. Of loop even langs aan de:
Grote Combéweg 19, Paramaribo, Suriname (S.A).
Telefoon: 520825 – 8555417 – 8770488 – 8542868 – 471351.