In het kort

Een goed product verkoopt zichzelf? Was het maar zo’n feest! Ja natuurlijk, nadat de marketeer zich ermee heeft bemoeid. Want achter vrijwel elk product en elke dienst schuilt een zorgvuldig uitgekiende marketingstrategie. Elk succesvol product is het resultaat van slim doordachte marketingplannen en weloverwogen afgestemde communicatieactiviteiten. Met de opleiding Bachelor Marketing aan onze instelling doe je daarom niet alleen marketingkennis op, maar ook management- en communicatievaardigheden. Zo ben je straks perfect voorbereid op de praktijk.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is onder meer kennis op te doen van management, marketing en bedrijfscommunicatie ter voorbereiding op een leidinggevende functie in de commerciële branche. Met de opleiding ben je in staat om bij grotere bedrijven bij te dragen aan het beleid, de ontwikkeling van producten, de afstemming daarvan op de markt en de communicatie eromheen.

Doelgroep

Degenen die een leidinggevende functie ambiëren in de marketing- of salessector.

Duur: Het programma is gebaseerd op een VWO-vooropleiding (diploma), die (dat) 3 jaar duurt.
HAVO- en andere MBO-studenten, moeten rekenen op een studieduur van 4 jaar.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het eerste jaar (propedeuse / major)

In het eerste jaar leer je de grondbeginselen van het marketing management. Je krijgt vakken waarin je de marketinginstrumenten leert hanteren, zoals de vier p’s t.w. price, product, promotion and place. De algemeen economische vakken komen aan bod. Bedrijfseconomie en statistiek hebben een belangrijke plaats in het studieprogramma. Ook komen de ICT vakken zoals Word, Excel, Access en PowerPoint, indien daarvoor wordt gekozen. Daarnaast worden de vakken Management & Organisatie en Marketing op een levendige wijze behandeld.
Indien na het eerste studiejaar 60 creditpoints zijn behaald, kan het Propedeuse Getuigschrift worden aangevraagd.

Het tweede jaar (hoofdfase / minor)

In het tweede jaar gaan we dieper in op de stof uit het eerste jaar en worden andere vakken aan het vakkenpakket toegevoegd. U krijgt de gelegenheid om voor een deel zelf uw vakkenpakket samen te stellen. Met het behalen van nog eens 60 creditpoints naar keuze, komt u in het bezit van het “Kort Bachelor (Associate) Marketing Management diploma. Het totaal te behalen studiepunten is dus 120, ter verkrijging van het diploma “Kort Bachelor Marketing Management”.

Het derde jaar (hoofdfase / differentiatie)

Indien na het succesvol afronden van het derde studiejaar 180 studiepunten zijn behaald (120 credits na het behalen van het Propedeuse Getuigschrift), mag een “Bachelor Marketing Management verklaring” worden aangevraagd, waarmee u met de vakken van het vierde (laatste) jaar een aanvang kunt maken.

Toelatingseisen

Een VWO- HAVO-, of IMEO-, NATIN diploma is voor toelating vereist.
Mocht je niet worden toegelaten, dan zal de studievoorlichter van het ibw aangeven welke interne diploma’s je het beste kunt halen om wel aan de eisen te voldoen.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:

Kopie diploma en cijferlijst
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Twee pasfoto’s

Samenvattend overzicht Bachelor Marketing Management

Eerste jaar bachelor Marketing Management

VWO-afgestudeerden (VWO-diploma) beginnen m.i.v. het collegejaar 2019/2020 afhankelijk van het aantal behaalde voldoendes op de eindcijferlijst (cijfer 6 of meer) met maximaal 42 credits voor het propedeuse gedeelte. Voor ieder behaalde voldoende mogen deze studenten 6 studiepunten voor het propedeuse getuigschrift inbrengen. De duur van de studie is voor deze studenten gesteld op 3 jaar nominaal. Het propedeuse-getuigschrift kan pas aangevraagd worden indien 60 credits aan IBW-tentamens zijn behaald. Minimaal te behalen studiepunten voor het Bachelor-diploma is 240.

Alle andere afgestudeerden (niet-VWO-ers) krijgen m.i.v. collegejaar 2019/2020 een aangepast algemeen basis HBO-programma in het eerste jaar aangeboden, waaruit men kan kiezen. Het maximaal aantal te behalen studiepunten is ook voor deze studenten 60 credits per jaar

Deze studenten kunnen 7 vakken kiezen voor elk 6.0 credits elk bij het behalen van dat vak:

Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde I, Economie I, Economie II, Sociologie.

Naast de gekozen 7 vakken worden nog twee Propedeuse-vakken gegeven worden uit de gekozen hoofdrichting, tot maximaal 18.0 credits per jaar. Totaal te behalen credits per jaar is 60.0.

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Marketing Management I9
Integral Business Management9
Business Mathematics with Excel I9
Introduction to Accounting Information System10
Marketing for Hospitality & Tourism9
Introduction to Business Economics11
Management & Organization Theory12
Logistics6
Business Statistics I / (Quantitive Business Analysis)9
Economics9
Business Law I18

Tweede jaar bachelor Marketing Management

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Marketing Management II9
Services Marketing Management9
Strategic and Operational Marketingplanning9
Cost- & Management Accounting10
Finance- & Riskmanagement(including Financial Arithmetic)12
Marketing Communication Strategy9
Customers Management6
Business Mathematics with Excel II9
Business Statistics II / (Quantitive Business Analysis)9
Distribution Logistics6
Business Law II6
Philosophy6

Derde jaar bachelor Marketing Management

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Methoden & Technieken van Onderzoek (kwantitatief & kwalitatief incl. SPSS)9
Technology and Innovation6
Consumer Behavior6
E-Business & E-Commerce9
Salesmanagment6
Business Marketing9
Consumermanagement6
Customer Relationship Management3
Inkoopmanagement & Procurement9
Accountmanagement & Key-account management6
Philosophy6

Vierde jaar bachelor verplichte vakken

VakkenCredits
Stage / Reflectieverslag9
Bachelorscriptie9

Een of meer van de hiervoor genoemde vakken genoemd in de jaren 2 t/m 4 zouden in overleg kunnen worden vervangen door één of meer keuzevakken. Keuzevakken kunnen evt. gekozen worden uit de overige studierichtingen van de overige studierichtingen t.w. Accountancy, Financial Management, Bedrijfskundige Informatica, ‘Business & Law’ of ‘Human Resource Management’.

Totaal aantal credits “Bachelor of Applied Science in Commerce”: 240 ECTS credits. Eén creditpoint staat gelijk aan 28 uur studeren.
Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Bachelor of Science in Commerce”, in de propedeuse- en hoofdfase in totaal 240 credits zijn behaald.

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Bachelor of Commerce (B Com)”, in de propedeuse- en hoofdfase in totaal 240 credits zijn behaald.

Vrijstellingsmogelijkheden
Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van al behaalde Bachelor of hogere diploma’s aan erkende hogescholen of universiteiten.
Vrijstellingen dienen separaat aangevraagd te worden.
Studeer in je eigen tempo.

Het programma is gebaseerd op een dagopleiding van drie jaar. Avondstudenten moeten rekenen op een uitloop van één jaar. Dus een vierjarige avondopleiding.

Avondstudenten dienen rekening te houden met drie college avonden in de week, twee avonden waarop de collegestof wordt behandeld, en één dag in de week voor practica.
De dagcolleges duren van 8.00 uur tot 13.00 uur.
De avondcolleges duren van 18.00 uur tot 21.15 uur.
(Pauze van 19.30 -19.45 uur).
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby’s.

Persoonlijke begeleiding

Dankzij de persoonlijke begeleiding van deskundige docenten sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Collegegeld:

Inschrijfgeld: € 440, — per jaar.
Collegegeld: € 1710, — per jaar (12 maanden vooruit) of:
€ 900, — per halfjaar (6 maanden vooruit). Te betalen in 2 termijnen.
€ 650, — per kwartaal (3 maanden vooruit). Te betalen in 3 termijnen.

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Direct contact met studiegenoten

Alle ibw-studenten kunnen direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Bel dan vrijblijvend met onze studieadviseurs. Of loop even langs.
Grote Combéweg 19, Paramaribo, Suriname (S.A).
Telefoon: 520825 – 8555417 – 8770488 – 8542868 – 471351