Uitgangspunten voor een resultaatgericht programma

A. de managementopleidingen aan het IBW dienen een solide basis tehebben, die tot uitdrukking komt in bedrijfswetenschappelijke theorie, methodologie en toegepaste praktische kennis B. de opleidingen dienen in sterke mate praktijkgericht en probleemgericht te zijn, waarbij onderzoek, diverse vormen van bedrijfspractica en dienstverlening de wegen bij uitstek zijn via welke de gewenste resultaten worden bereikt.…

Opleidingscommissie

Studenten kunnen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De opleiding vindt het belangrijk dat de studenten inspraakmogelijkhedén hebben. De opleiding heeft daarom een opleidingscommissie ingesteld om studenten te betrekken bij de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit hun positie kunnen zij namelijk heel wezenlijk standpunten naar voren brengen. De opleidingscommissie…

Algemeen doel van de opleiding

De IBW managementopleidingen hebben als algemeen doel het vormen van kader op hoger beroepsniveau dat in staat is om uiteenlopende sectoren en op verschillende niveaus op een praktische wijze leiding te geven aan de bedrijfsvoering in de praktijk van een onderneming.