Inleiding:

De afgelopen drie dagen hebben meer dan 100 mensen deelgenomen aan “Orogenic Gold” Seminar. Deze is georganiseerd door Vereniging van Geologen en Mijnbouwkundigen in Suriname (Voorzitter Clyde Griffith), met NV Grassalco als hoofd-sponsor. Onder de 100 mensen waren er geologen, mijnbouw-kundigen, ADEK Studenten en docenten, IBW Studenten en docenten, maar ook Representatives van de bedrijven NV Grassalco, New Mont, IAm Gold, Nana Resources en Hazlo. De Geologische mijnbouwkundige dienst(GMD) was ook goed vertegenwoordigd.

Seminar:

De seminar werd verzorgd door de Canadees Professor Goldfarb. Hij heeft tientallen jaren ervaring met geologie en de verschillende goud deposities en voorkomens in de wereld. Hij heeft onderzoek gedaan in grote delen van de wereld. Alhoewel hij niet veel ervaring heeft met tropisch regenwoud en Surinaamse goudafzettingen, heeft hij toch geprobeerd onze geologie uit te leggen, door het te vergelijken met West Africa. Dit heeft hij gedaan d.m.v presentaties en videos.

Discussie:

Op de laatste dag werd er een discussie gehouden over “Hoe verder met Geologie/Mijnbouw in Suriname?” “Wat kunnen bedrijven, scholen en individuen doen om een bijdrage te leveren aan een goede toekomst voor deze sector?” De discussie kwam goed op gang, ook werd aangegeven dat mijnbouw/geologie studenten, de gelegenheid moet krijgen om door professionals van bedrijven opgeleid te kunnen worden, zodat de stof op school aansluit op bedrijfswensen. Verder werd aangegeven dat er nieuw leven in De Geologische Mijnbouwkundige dienst (GMD) ingeblazen moet worden. Natuurlijk gaat dat moeilijk zonder de nodige financien.

Certificaat:

Alle deelnemers hebben aan het eind een certificaat ontvangen en een USB Stick met alle informatie van de afgelopen 3 dagen. Professor Goldfarb heeft aangegeven dat hij altijd openstaat voor vragen van studenten en docenten. Ook kregen de deelnemers een pen, potlood, kladblok met map en een tas van NV Grassalco.

De direkteur was overall tevreden met de opkomst en gaf aan dat wij moeten proberen de opgedane kennis, langzaam maar zeker om te zetten in praktijk.