Informatica of Computer Science: wat ga ik leren en doen?

Computers hebben straks voor jou geen geheimen meer. Je leert hoe ze werken en hoe computernetwerken met elkaar praten. Je leert hoe je snel en veilig informatie kunt delen en versturen. Je leert de ins-and-outs van webtechnologie en hoe mensen met on-line informatie omgaan. En dit alles begint met het spreken van de juiste taal: Java.

De studie Informatica kost je ongeveer 20 uur per week. Hiervan ben je circa 10 uur per week op
het IBW aanwezig. De overige 10 uur besteed je aan zelfstudie. Dit is inclusief het leren voor je tentamens.

Informatica: het eerste jaar

Het eerste jaar is breed. Je leert probleem oplossen met computers, werken met intelligente omgevingen, netwerkmodellen, programmeren en multimedia. Het doel van het onderwijs in het eerste jaar is meerledig. Enerzijds is het de bedoeling om je als student een aantal basisvaardigheden bij te brengen die in de latere jaren in verschillende vakken onmisbaar zijn. Hieronder vallen onder andere de vakken die zich bezighouden met onderwerpen uit de logica en de wiskunde, terwijl je als student ook vertrouwd wordt gemaakt met gebruikte computersysteem en de principes van het programmeren. Anderzijds hebben de verschillende vakken tot doel om een inleiding te geven in de hoofdstromen van de informatica, zodat je een globaal beeld krijgt van wat de opleiding Informatica te bieden heeft. Dit eerste jaar word je intensief begeleid door docenten en begeleiders. Toch liever wat anders? Zonder tijdverlies stap je aan het begin van je studie over naar een andere studierichting.

Informatica: het tweede jaar

In het tweede jaar ga je meer de diepte in. Je verdiept je in de vakken waarmee je het voorgaande
jaar kennis hebt gemaakt. En je hebt de keuze om je te verdiepen in software, computersystemen of theorie.

Informatica: het derde jaar

In het derde jaar zet je je studie helemaal naar je hand. Van tevoren stel je een profiel vast en daarna kies je de vakken die daar bij passen. Economie en bedrijfskunde kunnen ook tot de mogelijkheden behoren. Je volgt een oriëntatiecursus waarin je zicht krijgt op je leven na de bachelor. Studeer je verder of ga je direct aan het werk?

Informatica: het vierde jaar

De bachelor Informatica sluit je af met een stage- en bachelorproject waarin je zelfstandig een opdracht uitvoert. Meestal is dat in de vorm van een scriptie en een presentatie van je eigen werk.

Beroepen

Als afgestudeerd bedrijfskundig informaticus kan je terecht komen in de sectoren: dienstverlening, handel, industrie, transport en systeemontwikkeling. Het beroepenveld is eveneens breed. Je kan aan de slag als automatiseringsadviseur, informatieanalist, ontwerper van systemen of projectleider.

Samenvattend overzicht Bachelor Informatica (Computer Science)

Eerste jaar bachelor Informatica (Computer Science)

 

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Artificial Intelligence9
Privacy & Security6
Computer Science9
Logische structuren6
Pervasive Computing6
Verzamelingen en relaties3
Webtechnologie6
Graven in grafen6
Inleiding Informatica9
Mathematics with Excel I9
Statistics I / (Empirische methoden)9
Tweede jaar bachelor Informatica (Computer Science)

 

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Methoden & Technieken van Onderzoek (kwantitatief & kwalitatief incl. SPSS)9
Software Modeling6
Logica en modelleren6
Computernetwerken6
Databases6
Databases & SQL3
Ruimtelijk redeneren3
Business Mathematics with Excel II9
Statistics II / (Empirische methoden)9
Operational Research6
Project Websystemen3
Derde jaar bachelor Informatica (Computer Science)

 

Vakken (maximaal 60.0 credits)Credits
Programmeren in JAVA18
Collective Intelligence6
Web-gebaseerde kennispresentatie6
Visual Basic9
Operating Systems9
Knowledge Management6
Bedrijfsinformatiesystemen9
DSDM (Dynamic Systems Development Method)6
ICT-Dienstverlening6
ICT -Mensen & Organisaties6
E-Business & E-Commerce9
Philosophy6
Vierde jaar bachelor Informatica (Computer Science)

 

VakkenCredits
Stageopdracht / Reflectieverslag30
Afstudeeropdracht30

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Aanvang: 1 oktober (van elk jaar)
Vooropleiding: VWO: S-pakket, NATIN of ander gelijkwaardig diploma.
Collegetijden: 3 dagen per week van 16.30 – 21.15 uur.

Kosten:

• Inschrijfgeld €350,– per jaar (inclusief studiemateriaal).
• €1200,– per jaar (12 maanden) vooruit of;
• €650,– per halfjaar (6 maanden) vooruit of;
• €350,– per kwartaal (3 maanden) steeds vooruit;

Leermiddelen:

U moet rekenen op ongeveer €600,– aan studiemateriaal (boeken en syllabi) per jaar.
Per opleiding/diploma zijn er examengelden aan de certificerende instelling verschuldigd.
Die variëren tussen de S$ 300,– en S$ 500,– (Surinaamse courant) per jaar in de eerste drie jaren. In het vierde collegejaar bedraagt het collegegeld €1500,– en is het examengeld vastgesteld op S$ 3000,–

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Hoe meld u zich aan?

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:
– Kopie diploma en cijferlijst
– Uittreksel uit het bevolkingsregister
– Twee pasfoto’s