In het kort

Heb je ambities om in de toerismebranche te gaan werken. Dan is deze opleiding een logische stap. Je doet onder meer kennis op van management, marketing en bedrijfscommunicatie ter voorbereiding op een leidinggevende functie in deze branche. Met de opleiding ben je in staat om bij grotere bedrijven bij te dragen aan het beleid, de ontwikkeling van producten,de afstemming daarvan op de markt en de communicatie eromheen. Ook als je nog niet in het toerisme werkt, is deze opleiding iets voor jou.

De branche

Wereldwijd is toerisme de grootste economische sector. De toekomst van de branche ziet er voor ons land – maar ook internationaal – veelbelovend uit. In de westerse wereld hebben mensen steeds meer vrije tijd en willen daarvan genieten. Dat betekent meer reizen, naar nieuwe bestemmingen! Op productgebied zijn er interessante ontwikkelingen en internet wordt steeds belangrijker als informatie- en distributiekanaal. Kortom, de reisbranche is volop in beweging.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is onder meer kennis op te doen van management, marketing en bedrijfscommunicatie ter voorbereiding op een leidinggevende functie in de reisbranche. Met de opleiding ben je in staat om bij grotere bedrijven bij te dragen aan het beleid, de ontwikkeling van producten, de afstemming daarvan op de markt en de communicatie eromheen.

Doelgroep

Degenen die een leidinggevende functie ambiëren in de toeristische sector.
Duur: 4 jaar

Extra diploma’s.

Naast de interne examens geven wij jou de mogelijkheid om tijdens de opleiding de MBA en BIV (Bestuurlijke Informatie voorziening) examens van de Stichting Nederlandse Associatie mee te doen. Deze diploma’s eventueel certificaten geven vrijstellingen voor de respectievelijke vakken in de Propedeuse fase. Je bent er vrij in om hiervoor te kiezen, je kunt namelijk ook gewoon de interne examens afleggen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het eerste jaar (propedeuse / major)

In het eerste jaar leer je de grondbeginselen van het toeristische en recreatieve management. Je krijgt vakken waarin je producten leert ontwikkelen, zoals vervoer, verblijf- en reisverzekeringen. Ook komen vakantiebestemmingen aan bod evenals geografische- en historische verkenningen. Bedrijfseconomie en statistiek hebben een belangrijke plaats in het studieprogramma. Ook komen de ICT vakken zoals Word, Excel, Access en PowerPoint evenals het aan de orde, indien daarvoor wordt gekozen. Daarnaast worden de vakken Management & Organisatie en Marketing op een levendige wijze behandeld. Indien na het eerste studiejaar 60 creditpoints zijn behaald, kan het Propedeuse Getuigschrift worden aangevraagd.

Het tweede jaar (hoofdfase / minor)

In het tweede jaar gaan we dieper in op de stof uit het eerste jaar en worden andere vakken aan het vakkenpakket toegevoegd. U krijgt de gelegenheid om zelf uw vakkenpakket samen te stellen. Met het behalen van nog eens 60 creditpoints naar keuze, komt u in het bezit van het “Kort Bachelor (Associate) Toeristisch Management diploma. Het totaal te behalen studiepunten is dus 120, ter verkrijging van het diploma“Kort Bachelor Toeristisch Management”. Het volgen van keuzevakken is alleen mogelijk, indien deze vakken worden aangeboden.

Het derde jaar (hoofdfase / differentiatie)

Indien na het succesvol afronden van het derde studiejaar 180 studiepunten zijn behaald (120 credits na het behalen van het Propedeuse Getuigschrift), mag een “Bachelor Toeristisch Management verklaring” worden aangevraagd, waarmee u met de vakken van het vierde (laatste) jaar een aanvang kunt maken.

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Toelatingseisen

Een VWO- HAVO-, of IMEO-, NATIN diploma is voor toelating vereist.
Mocht je niet worden toegelaten, dan zal de studievoorlichter van het ibw aangeven welke interne diploma’s je het beste kunt halen om wel aan de eisen te voldoen.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:

Kopie diploma en cijferlijst
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Twee pasfoto’s

Samenvattend overzicht Bachelor Toeristisch Management
Cohort 2017 – 2022

1e studiejaarPeriodeStudiepunten
Toerisme I
Project Beroepenveld + externe omgeving15
Project Ontwikkelen van een innovatief businessconcept25
Project De klant.. dat ben je zelf35
Project Airline Game45
Toerisme1 t/m 410
Marketing1 + 24
Communicatieve vaardigheden1 t/m 44
Financieel Management3+44
Projectmanagement1+22
Onderzoekstechnieken1 + 32
MIS/ICT31.5
CRM31.5
Management & Organisatie42
Ondernemingsrecht41
Engels1 t/m 410
Spaans/Portugees1 t/m 410
Totaal studiepunten 1e jaar60

2e studiejaarPeriodeStudiepunten
Toerisme II
Project Productinnovatie15
Project Businessplan25
Project Onderzoeksrapport35
Project Leidinggeven45
Toerisme1 t/m 36
Verandermanagement12
Communicatie1 t/m 44
ICT1 + 22
Financieel Management22
MVO en ethiek22
Onderzoek doen35
Businessplan22
Destination management32
Strategisch Management42
Management & Organisatie41
People Development / HRM41
Sociale Vaardigheden41
Beleid en Planning41
Intercultureel Management41
Engels1 t/m 44
Spaans/Portugees1 t/m 44
Totaal studiepunten 2e jaar60

3e studiejaarPeriodeStudiepunten
Toerisme III
Project Creating the perfect Event15
Project MVO & Toerisme25
Sponsoring en Financiering13
Evenementenorganisatie14
Leisure management13
Sustainable Tourism210
Stage3+430
Totaal studiepunten 3e jaar60

4e studiejaarPeriodeStudiepunten
Project onderzoek conceptontwikkeling & produktontwikkeling1+210
Specialisatie Cultural Tourism of Destination Management1+220
Afstudeeropdracht:Onderzoek schrijven en verdedigen eindverhandeling30
Totaal studiepunten 4e jaar60

Totaal aantal credits “Bachelor of Tourism Management”:
240 ECTS credits. Eén creditpoint staat gelijk aan 28 uur studeren.

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Bachelor of Tourism Management”, in de propedeuse- en hoofdfase in totaal 240 credits zijn behaald.

Vrijstellingsmogelijkheden
Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van al behaalde Bachelor of hogere diploma’s aan erkende hogescholen of universiteiten.
Vrijstellingen dienen separaat aangevraagd te worden.
Studeer in je eigen tempo.

Het programma is gebaseerd op een dagopleiding van drie jaar. Avondstudenten moeten rekenen op een uitloop van één jaar. Dus een vierjarige avondopleiding.
Dagstudenten moeten rekenen op vier tot vijf collegedagen in de week, de zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur meegerekend.

Avondstudenten dienen rekening te houden met drie college avonden in de week, twee avonden waarop de collegestof wordt behandeld, en één dag in de week voor practica.
De avondcolleges duren van 18.00 uur tot 21.15 uur.
(Pauze van 19.30 -19.45 uur).
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby’s.

Persoonlijke begeleiding

Dankzij de persoonlijke begeleiding van deskundige docenten sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Direct contact met studiegenoten

Alle ibw-studenten kunnen direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Bel dan vrijblijvend met onze studieadviseurs of loop even langs.
Grote Combéweg 19, Paramaribo, Suriname (S.A).
Telefoon: 456050 – 8542868 – 8555417