De opleiding is een combinatie tussen bedrijfskunde, organisatiekunde en Informatie-Communicatie-Technologie (ICT). Je wordt opgeleid tot generalist met verstand van zaken als het gaat om organisatie en ICT-toepassingen. Je wordt opgeleid tot bedrijfskundig informaticus. Na de opeleiding heb je kennis van bedrijfsprocessen en een behoorlijk inzicht in de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie.

In het kort

Waarom zou een klant nu kiezen voor een bepaalde luchtvaartmaatschappij. Alleen het goedkoopste ticket? SLM probeert zich te onderscheiden door een betere service. Door het inzetten van slimme ict-hulpmiddelen verkopen ze niet alleen een ticket maar ook extra diensten zoals autoverhuur en het doen van hotelboekingen.” Die extra diensten zijn soms afkomstig van derden. De uitdaging is nu om al deze diensten in een on-line applicatie aan te bieden. Zo lijkt het voor de klant alsof de SLM veel meer doet dan haar concurrenten.

Om dit te organiseren moet een keuze worden gemaakt uit de beschikbare ICT techniek, maar ook zakelijke afspraken tussen de verschillende leveranciers van de diensten moeten worden vormgegeven. Wie doet wat, hoe wordt er afgerekend, moet het alleen via een webpagina of ook nog via boekingskantoren. Talloze vragen die moeten worden uitgezocht. Wil jij daar het draaiboek voor ontwerpen?

Ben je in staat met de diverse technische experts te overleggen over het beste scenario? Weet je genoeg van de betrokken bedrijven om te begrijpen wat zij verwachten van jouw oplossing? Typisch vragen voor iemand die Bedrijfskundige Informatica heeft gestudeerd. Bij de opleiding Bedrijfskundige Informatie leer je om, met behulp van ICT, creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor dit soort bedrijfsvraagstukken. De opleiding heeft een sterk bedrijfskundige inslag en combineert organisatiekunde met kennis van ICT.

Je wordt dus opgeleid tot generalist, met verstand van zaken als het gaat om organisatie en ICT-toepassingen. Je werkt nauw samen met de gebruikers van informatiesystemen en vervult vaak een brugfunctie tussen de gebruikers, de leiding en de technische ontwerpers van de informatiesystemen. De opleiding berust op drie pijlers: bedrijfskunde, informatica en professionele ontwikkeling. In het vakgebied van bedrijfskundige informatica gaan de ontwikkelingen zeer snel. Er worden regelmatig nieuwe methodes ontwikkeld om processen te verbeteren. Daarom zal je steeds bij moeten blijven op je vakgebied.

Leren volgens het Werkplaatsmodel

Al vanaf de eerste dag word je in ons onderwijs geconfronteerd met de situatie van de beroepspraktijk. Je werkt als junior-medewerker, samen met andere studenten (je collega’s) aan een project dat direct ontleend is aan de beroepspraktijk. Senior-medewerkers (docenten) begeleiden je daarbij en geven hun oordeel over je resultaten. Om deze opdrachten goed uit te kunnen voeren, dien je kennis en vaardigheid te verwerven waarvoor je colleges en praktica volgt.

De kennis die je in deze colleges opdoet ga je direct toepassen in het project. Zo zie je snel wat je met je nieuwe kennis kunt doen en leer je projectmatig te werken. Je kruipt in diverse rollen zoals projectleider, product specialist of adviseur. Hierbij leer je ook je eigen sterke en zwakke kanten kennen. Je werkt bijvoorbeeld aan de vaardigheden analyseren, schriftelijk rapporteren, plannen, samenwerken, adviseren en presenteren. En wat betreft je beroepshouding richt je je op resultaat- en klantgericht werken en flexibiliteit.

De colleges bestaan vaak uit een korte instructie waarna je direct zelfstandig met een opdracht aan de slag gaat. Later wordt deze opdracht doorgenomen om zo met elkaar te ontdekken welke oplossingen er mogelijk zijn. In het begin is dat al na een uur, later worden de opdrachten groter en ook de tijd tot de terugkoppeling neemt toe.

Dat betekent dat je goed moet gaan plannen wanneer een bepaalde taak af moet zijn. We bootsen met deze werkwijze je toekomstige beroepspraktijk na. Ook dan zul je veel projectmatig moeten werken. We noemen dit leren volgens ons werkplaatsmodel. Je maakt daarbij intensief gebruik van computerhulpmiddelen zodat je aan de slag kunt gaan met je eigen laptop.

Werken en leren

Het is voor de opleiding Bedrijfskundige informatica van belang dat je werkt in een voor jouw studie relevante functie. De combinatie van werken en leren heeft een belangrijk voordeel: je past het geleerde direct toe in de praktijk. De leeropdrachten en analyses voor uw opleiding voert u zoveel mogelijk uit in uw eigen werkomgeving. Het is voor de voortgang van je studie dan ook van essentieel belang dat jouw werkgever je bij het uitvoeren van uw opdrachten concreet ondersteunt. Dat biedt overigens ook voor de werkgever veel voordelen: projecten die je in het kader van deze studie uitvoert, kunnen leiden tot inzicht in een betere bedrijfsvoering bij de organisatie.

De eerste twee jaar

Ieder studiejaar van de opleiding is onderverdeeld in drie blokken. Tijdens de eerste twee jaar van de opleiding legt je een brede bedrijfskundige basis. In de eerste zes blokken (twee jaar) van jouw opleiding staat telkens een bedrijfskundig proces centraal. Tijdens het eerste jaar komen respectievelijk de bestuurlijke, de operationele, de commerciële en de financiële processen aan de orde. In het tweede jaar besteed je aandacht aan de human resources en aan informatie en communicatieprocessen. Voor al deze thema’s geldt dat je de betreffende processen in jouw eigen organisatie beschrijft en analyseert. Wanneer je knelpunten signaleert, draag je oplossingen aan.

Het laatste halfjaar van je tweede studiejaar volg je onderwijs in een managementgame. Hierbij komen alle zes de bedrijfsprocessen bij elkaar. Je hebt nu een goed inzicht in de belangrijkste bedrijfsprocessen. Ook kunt je bijdragen aan de sturing van die processen.

Overstapmogelijkheid

De studieprogramma’s van de opleidingen Bedrijfskundige Informatica, Marketing en Bedrijfseconomie zijn in de eerste twee jaar voor een belangrijk deel gelijk. Daardoor is het mogelijk om elk moment tot en met het tweede jaar, zonder studievertraging, van opleiding te wisselen.

De hoofdfase

In het derde en vierde jaar specialiseert u zich in de opleiding bedrijfskundige informatica. Vakken die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld business intelligence, informatieplanning en business process management. Daarnaast breidt u uw vaardigheden uit door aan ICT projecten te werken.

U werkt in projectgroepen aan verschillende vraagstukken. De complexiteit van deze opdrachten neemt toe naarmate de studie vordert. Naast teamwork is ook verslaglegging een belangrijk onderdeel van de hoofdfase. Een afgestudeerde BI’er moet namelijk een goed en leesbaar rapport kunnen schrijven. Omdat u al werkt, hoeft u geen stage te lopen. Er wordt veel aandacht besteed aan (zelf-) reflectie en uw persoonlijke ontwikkeling. U wordt getoetst op basis van zogenaamde ‘beroepsproducten’ en een assessment. In het assessment wordt van u gevraagd uw beroepsproduct toe te lichten en de context te laten zien waarin het stuk tot stand is gekomen.

Studieduur en -belasting

Discipline en motivatie zijn noodzakelijk om naast uw baan een studie te volgen. De opleiding duurt vier jaar. U voert veel studieopdrachten in uw werksituatie uit. Uw opleiding is belangrijk, maar uw werk en uw privé-leven zijn dat ook. De studiebelasting van de opleiding ICT bedraagt ongeveer 20 uur per week (colleges, zelfstudie, toetsing en opdrachten). Veel van deze studietijd brengt u in uw werkomgeving door. Per blok zijn er twee / drie lesdagen.

Persoonlijk leerplan

Voor een bedrijfskundige informaticus is niet alleen vakkennis van belang.
Een bedrijfskundige informaticus moet ook communiceren en samenwerken met vele partijen.
Een open wijze van communiceren, overtuigingskracht, zelfreflectie, klantgerichtheid en daadkracht zijn belangrijke eigenschappen. U maakt tijdens uw studie een individueel leer/ontwikkelingsplan, gericht op uw persoonlijke ontwikkeling waar u gedurende de hele opleiding aan werkt. Docenten begeleiden u daarbij en beoordelen uw ontwikkeling.

Beroepen

Als afgestudeerd bedrijfskundig informaticus kan je terecht komen in de sectoren: dienstverlening, handel, industrie, transport en systeemontwikkeling. Het beroepenveld is eveneens breed. Je kan aan de slag als automatiseringsadviseur, informatieanalist, ontwerper van systemen of projectleider.

Samenvattend overzicht Bachelor Bedrijfskundige Informatica

1e studiejaar (major) Studiepunten
Sturen van Bedrijfsprocessen en Schrijven van een Rapport 15.0
Operationele Processen en Projectmanagement 15.0
Commerciële Processen 15.0
Financiële Processen 15.0
Totaal studiepunten 1e jaar 60.0
2e studiejaar (minor) Studiepunten
De menselijke factor 15.0
Informatiesystemen 15.0
Business Case & Systems 15.0
Keuzevakken 15.0
Totaal studiepunten 2e jaar 60.0
3e studiejaar (differentiatie) Studiepunten
Business Intelligence 15.0
Business Process Management 15.0
ICT Beheer 15.0
Keuzevakken 15.0
Totaal studiepunten 3e jaar 60.0
4e studiejaar (afstuderen) Studiepunten
Stage/werk 30.0
Afstudeeropdracht:Onderzoek/schrijven en verdedigen eindassessment 30.0
Totaal studiepunten 4e jaar 60.0
KEUZEVAKKEN: Studiepunten
De keuzevakken kunnen gekozen worden uit de vakken van de andere studierichtingen t.w. Financial Management/ Marketing Management/ Human Resource Management of Business & Law.
Het kiezen van vakken geschiedt in overleg met de studieadviseur. 30.0
Word/ Excel/ Access/ PowerPoint (5 credits elk) 20.0
Exact/ Account View (4 credits elk) 8.0
Inleiding Bedrijfsstatistiek** 10.0
Stochastiek** 10.0
Research* 6.0
SPSS* 4.0
Wiskunde met Excel: Matrixrekening; Machten & Logaritmen; Functies van een variabeleFuncties van twee variabelen (elk 5 credits) 20.0
Operationele analyse
Engels 10.0
Totaal aantal credits “Bachelor of ICT”:
240 ECTS credits. Eén creditpoint staat gelijk aan 28 uur studeren.

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Aanvang: 1 oktober (van elk jaar)
Vooropleiding: VWO-, HAVO-, IMEO- NATIN of ander gelijkwaardig diploma.
Collegetijden: 2 dagen per week van 16.30 – 21.15 uur of;
:3 dagen per week van 18.00 – 21.15 uur.
:combinatie met dagopleiding Financial Management is mogelijk.

Kosten:

I. €1620,- per jaar (inschrijf- en collegegeld voor een jaar + een laptop); of:
De laptop wordt eigendom van de student.

II. Inschrijfgeld €350,– per jaar (inclusief studiemateriaal).

€1200,– per jaar (12 maanden) vooruit of;
€650,– per halfjaar (6 maanden) vooruit of;
€350,– per kwartaal (3 maanden) steeds vooruit;
(optie II is zonder laptop).

Per opleiding/diploma zijn er examengelden aan de certificerende instelling verschuldigd.
Die variëren tussen de $ 300,– en $ 500,– (Surinaamse courant) per jaar in de eerste drie jaren. In het vierde collegejaar bedraagt het collegegeld €1500,– en is het examengeld vastgesteld op $ 3000,–

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Hoe meld u zich aan?

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:
Kopie diploma en cijferlijst
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Twee pasfoto’s

Het laatste halfjaar van je tweede studiejaar volg je onderwijs in een managementgame. Hierbij komen alle zes de bedrijfsprocessen bij elkaar. Je hebt nu een goed inzicht in de belangrijkste bedrijfsprocessen.
Ook kunt je bijdragen aan de sturing van die processen.